میز اداری

میز اداری

وسیله ای که جز ملزومات اصلی هر شرکتی است و به نوعی بیانگر طرز فکر و رویه آن مجموعه می باشد میز اداری در طرح ها و رنگ های مختلفی تولید می شود و بنا به سلیقه هر شخصی با ابعاد و برش های مختلفی در بازار وجود دارد البته برای تهیه و سفارش میز اداری بهتر است که اصول اصلی کار که یکی از ارکان آن ایجاد آرامش بصری در مخاطب است مورد تاکید بیشتری قرار گیرد